Upravit stránku

Hasicí přístroje

V naší nabídce hasících přístrojů najdete různé druhy hasicích přístrojů. Pokud byste potřebovali zabezpečit určitý objekt, či budovu, pořiďte si veškeré tyto přístroje od nás. Nabízíme čtyři základní druhy hasících přístrojů:

 • vodní hasicí přístroje
 • práškové hasicí přístroje
 • pěnové hasicí přístroje
 • CO2 hasicí přístroje

Je jen na vás, jaké hasící přístroje pro vaše účely potřebujete. My pro vás mám kompletní sortiment z požárně zabezpečovací oblasti. V případě vašeho zájmu o hasící přístroje nás neváhejte kontaktovat.

Vodní hasicí přístroje

Hasící přístroje tohoto tyu jsou vhodné pro hašení pevných organických látek, např: papíru, dřeva nebo textilu. Jsou také použitelné pro uhašení hořlavých kapalin, které jsou rozpustné ve vodě. Jsou jimi alkoholy a ketony.

Vodní hasicí přístroje nesmí být použity pro hašení el. zařízení pod napětím, alkalických kovů a látek, které prudce reagují s vodou.  

Smísením vody s potaší je vytvořena protimrazová úprava tzv. HASIVOSTI 13A. Před použitím si všimněte označení množství, např: V9l  znamená, že hasicí přístroj obsahuje 9 litrů a váží 17,3 kg.


Práškové hasící přístroje

Práškové hasící přístroje jsou vhodné k hašení el. zařízení pod napětím, tekutých plynů (propan-butan), tekutých hořlavin (barvy, ředidla, benzíny, oleje, tuky), knihoven, archivů, muzeí.

 • nesmí se používat k hašení látek jemně rozptýlitelných ve vzduchu (prachu, mouky atd.)
 • jejich hasivost je různá: P1F-5A 21 B, P2F-13A 89 B,C, P4F-21A  113 BC, P6P-21A 113BC    P6F-27A 183 BC, P6Fp-34A 233BC, P9F-34A 233BC
 • příklady značení: PG6Hi, PGKT,
 • značení a obsah: P1PA 1kg hasiva 1,6 kg, P2F 2kg hasiva  3,8kg, P1F 1kg hsiva, P4F 4kg hasiva 6,8 kg, P6P 6kg hasiva 9kg , P6F 6kg hasiva 9,9 kg 

Pěnové hasící přístroje

Pěnové hasící přístroje jsou vhodné pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako je benzín, laky nebo oleje. Taktéž jsou použitelné pro hašení pevných organických látek. Naopak nesmí být pěnové hasící přístroje používány pro hašení  el. zařízení pod napětím, alkalické kovy a látky prudce reagující s vodou.

 • HASIVOSTPE6 - 8A,113B, PE6N - 8A 113BC, PE9- 13A 183B,
 • příklady značení, obsah: PE9 9 litrů  14,5 kg, PE6N 6 litrů -10,4 kg, PE2ABF 2 litry - 4,4 kg ,

Hasicí přístroje s CO2

Tyto hasící přístroje s CO2 jsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod napětím anebo menšího množství hořlavých kapalin v potravinářském průmyslu. Naopak nesmí být použity pro hašení  sypkých látek, alkalických kovů, atd.

 • HASIVOST:   CO22P 21BC, CO25F 89BC
 • špatně hasí tuhé látky schopné tlení a vláknité materiály
 • příklady značení: S5 5 kg hasiva, S2  2kg hasiva
 • CO22P  2kg hasiva 7,4kg hmotnost,  CO25F   5kg hasiva 13,1 kg hmotnost

Speciální hasicí přístroje pro elektroniku a počítače

Je určen pro hašení elektronických přístrojů, především výpočetní techniky. Nezpůsobuje termický šok - chrání požárem nezasažené součásti, např. hard disk apod. 


Zařizujeme i revize hasících přístrojů

Kromě prodeje hasicích přístrojů se zaměřujeme i na revize hasicích přístrojů. Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra stanoví, že fyzické a právnické osoby mají povinnost provádět revizi hasicích přístrojů nejméně jednou ročně, a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení. Revizi všech druhů hasicích přístrojů, jejich opravy a plnění zajistí naši vyškolení pracovníci.

Pomůžeme vám najít perfektní protipožární dveře, napište nám

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
Nahoru